LEIDING | KSA SPERMALIE

LEIDING

Bondsteam

Thomas De Vlieghere 

banleider pagadders & bondsleider

Arthur Vandermoere

leider jongknapen & secretaris

Ebert Vleaminck

banleider jonghernieuwer & penningmeester

Björn Meurice

volwassen begeleider

Leiding

Felix Coens

banleider sloebers & mediaman

 

Søren Verstraete

leider sloebers

Arne Storme

leider sloebers

Stan Deblauwe

leider sloebers

Zinedine Paelinck

leider pagadders

Victor Coens

leider pagadders

Aitor Vannevel

leider pagadders

Yorick Longueville

banleider jongknapen

Robin Maenhout

leider jongknapen

Stan Van De Veire

banleider knapen

Drion Degrande

leider knapen, materiaalmeester & drankmeester

Xander Vanhoutte

leider jonghernieuwers

 

WEBSITE VAN JEUGDBEWEGING KSA SPERMALIE